menu
person

10:12 AM
ДО ВІДОМА!!!

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-471 від 22 липня 2019 року

Щодо окремих питань переведення
учнів закладу загальної середньої
освіти до наступного класу

Шановні колеги!

Враховуючи неодноразові звернення щодо практичного застосування Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 та викладеного у новій редакції згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621 (далі - Порядок), інформуємо.

Ключовими новелами Порядку є врегулювання питань, пов'язаних з:

  • видачою учням свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
  • умовами непереведення учнів до наступного класу та залишення для проходження повторного курсу навчання;
  • можливістю проходження конкурсного відбору учнів 9 класів при їх переведенні до 10 класу з поглибленим вивченням окремих предметів.

Свідоцтво досягнень, що поступово має замінити собою характеристику учня і табель навчальних досягнень, видається в обов'язковому порядку учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках.

До прикладу, у 2018-2019 навчальному році учням перших класів при їх переведенні до другого класу мають бути видані свідоцтва досягнень за зразком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924. У подальшому, цим же учням при їх переведенні до наступних класів також мають бути видані відповідні свідоцтва досягнень. При цьому, інші учні, яких було зараховано до 2018 року, продовжуватимуть отримувати табелі навчальних досягнень встановленого зразка до завершення їхнього навчання у закладі загальної середньої світи.

Залишення учнів для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі закладу загальної середньої освіти для учнів 1-2 класів є можливим лише за ініціативи батьків у формі відповідної письмової заяви, для учнів інших класів - за згоди їхніх батьків.

У разі, якщо в учня було виявлено початковий рівень результатів навчання, а батьки 1 педагогічна рада змогли дійти певної згоди щодо відповідної індивідуальної освітньої траєкторії учня, його в будь-якому випадку не можна залишати для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі більше одного разу упродовж здобуття ним початкової чи базової середньої освіти, до прикладу, один раз в одному з класів - у 3 чи 4 класі, а також один раз в одному з класів - у 5 чи 6 чи 7 чи 8 класі.

За відсутності наведених вище обставин залишення для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі не допускається.

Найбільшу кількість запитань отримано в зв'язку з проведенням конкурсу для переведення учнів 9 класів до 10 класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» третім рівнем повної загальної середньої освіти є профільна середня освіта, здобуття якої передбачає, зокрема, академічне спрямування - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. При цьому, можливість створення класів (груп) з поглибленим вивченням окремих предметів у складі закладу загальної середньої освіти передбачена статтею 8 Закону України «Про загальну середню освіту».

З огляду на необхідність враховувати здібності та освітні потреби кожного учня Порядком передбачено дві моделі організації його індивідуальної освітньої траєкторії після завершення здобуття базової середньої освіти.

Перша (найбільш поширена) модель передбачає безконкурсне переведення учня з 9 до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів, що відбувається за власною заявою учня (у разі досягнення ним повноліття) чи заявою одного з його батьків, інших законних представників.

Друга модель, що допускає переведення учня з 9 до 10 класу з поглибленим вивчення окремих предметів на конкурсних засадах, має відповідні умови її застосування.

Перша умова - у закладі має бути створено 10 клас(и) з поглибленим вивченням окремих предметів певного профілю.

Друга - кількість бажаючих прийняти участь у такому конкурсі має бути більшою ніж кількість місць у відповідному(их) 10 класі(ах).

Учні 9 класів, яким не вдалося пройти конкурс, можуть скористатися першою моделлю та бути переведені до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів за власним бажанням. У разі неподання відповідної заяви учні 9 класів випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника і можуть продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти.

До прикладу, в закладі загальної середньої освіти створено 10 клас універсального профілю та два 10 класи з поглибленим вивченням окремих предметів - суспільно-гуманітарного та фізико-математичного профілів.

Зі 120 учнів 9 класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, до 10 класу з суспільно-гуманітарним профілем було подано 25 заяв про переведення, з фізико-математичним - 50, а до класу з універсальним профілем - всі інші 45.

При граничній наповнюваності класу не більше 30 учнів підстави для проведення конкурсу при переведенні до 10 класу з суспільно-гуманітарним профілем відсутні, тому всі 25 учнів мають бути до нього переведені, а на вільні 5 місць може бути оголошено відкритий конкурс серед учнів 9 класів інших закладів освіти.

До 10 класу з фізико-математичним профілем учні переводяться на конкурсних засадах абобез конкурсу - у разі відкриття додаткового 10 класу з фізико-математичним профілем і оголошення конкурсу серед учнів 9 класів інших закладів освіти на вільні місця.

Переведення всіх учнів до 10 класу з універсальним профілем, які не пройшли за конкурсом та тих, які відразу виявили бажання бути переведеними до нього, може бути забезпечене шляхом відкриття додаткового 10 класу з універсальним профілем або зарахування таких учнів до інших закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти в установленому порядку.

Додатково інформуємо, що процедурні питання проведення самого конкурсу, зокрема щодо забезпечення його публічності, відкритості, об'єктивності, рівності тощо, урегульовані пунктами 3-16 глави 4 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

Заступник Міністра                          Вадим Карандій

 

 

Переглядів: 136 | Додав: bobrvosv | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0